Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Firemní novinky

Výrobní závod Edwards v České republice se stal Ambasadorem kvality České republiky pro rok 2022 v podnikatelském sektoru.

Česká republika | 13 January 2023 | 3 min

Ocenění uděluje Česká společnost pro jakost organizacím, které nadstandardně dbají na zajištění kvality svých produktů a služeb, chovají se odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. V rámci dvoukolového procesu hodnocení zástupci České společnosti pro jakost pozitivně vnímali zejména důraz na inovace a systém řízení jakosti ve výrobním procesu i ve vztahu k zákazníkům. Ocenili také propracovaný systém firemního interního vzdělávání s výrazným zaměřením na oblast kvality. Mimo proces řízení a rozvíjení kvality při hodnocení také přihlíželi k ekonomickým výsledkům společnosti, k uplatňování zásad udržitelného rozvoje v podnikání a přístupu firmy k ochraně životního prostředí. V neposlední řadě se zaměřili také na to, zda se Edwards zapojuje do společensky odpovědných projektů a podílí se na zlepšování života obyvatel v místě svého působení. V této oblasti, mimo jiné, hodnotitelé vyzdvihli spolupráci výrobního závodu Edwards s regionálními základními, středními a technicky zaměřenými vysokými školami.

Ocenění Ambasador kvality České republiky za rok 2022 zástupci vedení společnosti převzali na Galavečeru České společnosti pro jakost, který se konal 7. listopadu 2022 v Praze. „Je to pro nás významné ocenění, kterého si vážíme“, říká generální ředitel Jan Večeřa. „Věřím, že ocenění reflektuje obrovský potenciál, který v našem závodě, v našich zaměstnancích a produktech máme. A také jaký kus cesty jsme nejen v našem závodě, ale v rámci celé skupiny Atlas Copco z pohledu kvality ušli. Naplňování principu Správně ode mě je každodenní a extrémně důležitou součástí naší práce a je našim úkolem posouvat standardy kvality dál a dál. Bez systémového řízení kvality bychom nebyli schopni současného růstu, kdy musíme kombinovat obrovské úsilí ve vývoji a zavádění nových produktů s maximálním udržením kvality na produktech stávajících, tedy již zavedených. Rozvoj procesu řízení kvality a zaměření na kontinuální zlepšování kvality je jednoznačně součástí naší dlouhodobé strategie a budeme investovat značné finanční prostředky do postupného dalšího rozvoje této oblasti.“

Ocenění Ambasador kvality České republiky 2022 za výrobní závod Edwards v Lutíně převzali generální ředitel Jan Večeřa a manažer kvality Jan Závodský