Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Ochrana našich zaměstnanců, našich provozů a komunity, kde působíme

15. června 2021

Produkty a servisní řešení společnosti Edwards poskytují podporu řadě kritických průmyslových odvětví a procesů. Usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili, že naše závody, servisní střediska a distribuční centra po celém světě budou i nadále tuto podporu poskytovat.

Přijímáme zvláštní opatření ke snížení rizika, včetně omezení fyzické přítomnosti ve všech našich zařízeních, a zavádíme další opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, kteří udržují naše provozy v chodu. Také důsledně dodržujeme všechny platné vnitrostátní a regionální nařízení, která mají pomoci virus zastavit.

Žádáme naše zákazníky, aby se s konkrétními dotazy, které v tuto chvíli mohou mít, obracely na příslušné manažery pro významné zákazníky.