Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Ztráta oleje z olejových rotačních lamelových vývěv

Jak předvídat, kdy vývěva vyžaduje doplnění oleje?

Vezměme si typický laboratorní systém, ve kterém se 1litrová baňka každou hodinu odčerpává z atmosférického tlaku.

  • Při teplotě 295 K je hmotnost vzduchu přenášeného/čerpaného v každém cyklu ~ 1,2 g. 
  • Typická „malá“ olejová rotační lamelová vývěva má náplň oleje přibližně 1 litr. Při jednotkové hustotě je to hmotnost ~ 1 000 g 

Pokud se 25 % hmotnosti oleje, v porovnání s hmotností čerpaného vzduchu, přenese (zn. přepraví s čerpaným vzduchem) při každém odsátí baňky, potom

  • Během každého cyklu činí ztráta oleje ~ 0,3 g. 

To naznačuje, že během ~ 3300 cyklů dojde ke ztrátě veškerého oleje z vývěvy. Při rychlosti jednoho cyklu za hodinu k tomu dochází přibližně za 4 až 5 měsíců. (Uvědomte si, že to lze potvrdit kontrolou, jak často je třeba znovu naplnit olej do olejové rotační lamelové vývěvy) a nebo to můžeme shrnout tak, že za 3 měsíce dojde ke ztrátě > 600 g oleje z vývěvy.

Výsledkem je vrstva aromatického (páchnoucích) oleje o tloušťce 0,1 mm pokrývajícího plochu 60 000 cm2 laboratoře. Pro srovnání během provozu vývěvy při mezním podtlaku (< 1 Pa) je hmotnostní průtok vzduchu < 0,001 g/h

RV two stage Rotary Vane Pump

Při použití olejem těsněných rotačních lamelových vývěv je také třeba zvážit následující

  • Náklady (finanční a environmentální) na bezpečnou likvidaci oleje
  • Potenciální kontaminace laboratorního systému při zpětné migraci oleje v olejem těsněné rotační lamelové vývěvě
  • Požadovaná údržba, jako je doplňování oleje a výměna těsnění 
  • Kontaminace oleje v průběhu času
  • Požadovaná konfigurace a vybavení pro prevenci ztrát oleje
  • Možnost kontaminace sterilního laboratorního prostředí olejem, který je v jednotce přítomen 
  • Nebezpečí, že se olejová rotační lamelová vývěva stane potenciálním zdrojem vznícení, pokud je provozována pod minimální hladinou oleje

 

Edwards nXDS20i Scroll Pump

Spirálové vývěvy nXDS jsou zcela bezolejové a hermeticky utěsněné. Na trase plynu není žádný olej, takže nehrozí potenciální kontaminace procesu ani laboratorního prostředí. Lze je konfigurovat tak, aby čerpaly širokou škálu laboratorních aplikací a zásah údržby je 2,5 let nebo déle