Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Jaké jsou výhody dobrého oleje pro vakuum?

Bezpečný a spolehlivý výkon vývěv je pro nepřerušovanou výrobu zásadní. K zajištění konzistentního výkonu, který odpovídá předem stanoveným normám, je zapotřebí dobrý vývěvový olej. Ale dobrý vývěvový olej zajišťuje více než jen výkon. Přináší celou řadu výhod, které přidávají další hodnotu do výroby. 

Jak olej ovlivňuje prodloužení servisních intervalů?

První a nejdůležitější výhodou je prodloužení servisních intervalů. To znamená, že se olej mění méně často. Prodloužená životnost oleje znamená úspory. Dobrý vývěvový olej zajišťuje stabilní provoz a viskozitní výkon. V důsledku toho dochází k výraznému snížení opotřebení dílů, které se těsně dotýkají. Menší opotřebení součástí vývěvy je spojeno s dobrým vývěvovým olejem. 

Jak má volba oleje ovlivňuje provozní náklady a životní prostředí?

Dalším vlastností dobrého vývěvového oleje je jeho stabilita – z hlediska chování a provozu. V důsledku toho jde energetická účinnost ruku v ruce s dobrým vývěvovým olejem. Dobrý vývěvový olej, který snižuje náklady na energii, je důležitý i z hlediska ochrany životního prostředí. Skutečnost, že dobrý vývěvový olej je vyroben z bezpečných složek, vylučuje potřebu komplexní dokumentace. Šetří také čas strávený prováděním potenciálně nebezpečných kontrol a revizí. A navíc dobrý vývěvový olej eliminuje přísné požadavky na likvidaci.

Špičkový výkon vývěvy zůstává i nadále funkcí dobrého vývěvového oleje. Stojí za zmínku, že dobrý vývěvový olej výrazně snižuje celkové náklady na vlastnictví.