Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Pasivní vakuoměry a řídicí jednotky

skupina pasivních vakuoměrů

Pasivní vakuoměry Edwards jsou měřicí hlavy bez vlastní elektroniky: Jsou vhodné pro prostředí s vysokou úrovní záření nebo s velmi vysokými okolními teplotami.

Zatímco trhu nyní dominuje aktivní měření, stále existují specializované aplikace, v nichž pasivní měření převládá. Patří k nim jakákoli aplikace, při které by elektronický systém v blízkosti experimentu vedl k selhání zařízení. K ovládání vakuoměru je stále nutná elektronika pohonu, ta však může být vzdáleně uložena ve vyhrazené řídicí jednotce, kterou lze umístit do vzdálenosti až 50 m od vakuoměru a poskytnout tak vašemu systému „místní“ displej a tlakový výstup.

Hlava připojená k systému obsahuje pouze položky, které jsou zapotřebí k fyzickému měření, a veškerá ostatní elektronika je obsažená v řídicí jednotce.
 
Řídicí jednotka a kabel tedy musí být vybrány specificky pro požadovaný měřič.

Odolná a přesná řešení pro nejnáročnější prostředí:

  • Ideální pro fyziku vysokých energií a aplikace výzkumu a vývoje, kde by radiace mohla poškodit normální aktivní elektroniku měřicích přístrojů. Tyto měřicí přístroje mají v takových prostředích dlouhou a osvědčenou historii.
  • Díky těmto aplikacím, které často vyžadují mimořádně vysoký podtlak, mají naše pasivní vakuoměry nejširší rozsah měření, který je schopen dosáhnout hodnoty až 2e-12 mbar u naší řady IG40-EX.

Speciální řídicí jednotky

Elektronika pasivních vakuoměrů je uložena v samostatné řídicí jednotce, která jim umožňuje zvládat ozářená prostředí. 

K dispozici jsou dvě řídicí jednotky: analogové a digitální výstupy, integrované nastavené hodnoty, které nabízejí možnost volby integrace do širšího systému.

  • PGC201 – ovládání 2 vakuoměrů pirani (PRG20K) a jednoho vakuoměru se studenou katodou (CPG35K). 
  • PGC202 – ovládání 2 vakuoměrů pirani (PRG20K) a jednoho vakuoměru s horkou katodou (IG40BA nebo IG40EX).
Passive Gauges Table

Tabulka pasivních vakuoměrů

Robustní

měřicí hlava je odolnější vůči ionizujícímu záření

Vypékatelné

Měřicí hlavy UHV lze vystavit velmi vysokým teplotám

Širší měřicí rozsah

možnost měření od atmosféry do2e-12 mbar

PRODUKTY V NAŠEM WEBOVÉM OBCHODĚ

Relevantní produkty a služby

Passive Gauges and Controllers - Datasheet

PDF

1.7 MB

PDF

1.7 MB

Zaměstnanec společnosti Edwards stojí na chodbě a usmívá se
SERVISNÍ ŘEŠENÍ

Přečtěte si více o našich nabídkách v části Servisní řešení