Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Edwards – 100 let inovací

14. ledna 2019

Tento rok slavíme stoleté výročí

100 let vakua ve společnosti Edwards

Pan F. D. Edwards a 100 let vakua

Vakuum umožňuje pokrok ve vědě a technologii

Společnost Edwards v posledních 100 letech přispěla významně k pokroku a nepřestává hrát stále důležitější roli ve vědě a technice. Dokonce i v posledním desetiletí jsme byli svědky vzniku a růstu mnoha nových vakuových aplikací, včetně výroby chytrých telefonů a tabletů, osvětlení LED HB, solárních fotovoltaických panelů a baterií li-ion pro elektrická vozidla. Vezmeme-li například moderní chytrý telefon, tak vakuum je obrovsky významným faktorem při jeho výrobě, od pokročilých polovodičových zařízení, jako jsou procesory a paměť, snímače mems, LCD/LED obrazovky s vysokým rozlišením, LED osvětlení a lithium-iontové baterie až po tvarování pouzdra a antireflexního, oleofobního potahování obrazovky. Je těžké si dnes představit život bez produktů, při jejichž výrobě hraje roli vakuum.

Význam vakua a odtahu pro polovodičové procesy

Co se týče polovodičových procesů, představují vakuum a odtah dvě nejkritičtějších funkcí podřízené výroby, kde se projevuje Moorův zákon. Vakuové vývěvy evakuují procesní komory, aby zajistily požadované tlaky a průtoky pro každý procesní krok, a zároveň odvádějí nevyužitý procesní plyn a vedlejší produkty, které se poté dostanou do odtahových systémů a upravují se do podoby, ve které je lze bezpečně vypustit nebo zlikvidovat.V 80. letech 20. století vedly nové polovodičové procesy a zvyšující se toky plynu k problémům s agresivními chemikáliemi a pevnými látkami, které se hromadily v oleji používaném v „mokrých“ vývěvách mazaných olejem, což vedlo ke krátkým servisním intervalům a vysokým nákladům na vlastnictví. Tyto problémy byly vyřešeny vývojem a zavedením bezmazných „suchoběžných vývěv“. Henry Wycliffe ze společnosti Edwards patentoval suchoběžnou vývěvu typu roots/claw v roce 1984, vývěva se rychle stala novou technologií používanou v komplexních polovodičových procesech, a od té doby společnost Edwards neustále inovuje v zájmu rychlého pokroku polovodičových procesů a využití komplexních a náročných chemických látek k urychlování podle Moorova zákona. V mnoha případech by nové procesy nebyly možné bez významných inovací zařízení pro vakuum a odtah.Naše inovace jsou také silně zaměřeny na ekologický dopad našich výrobků. Samotné vakuové vývěvy mohou v závodě na výrobu polovodičů představovat až 25 % celkové spotřeby energie a společnost Edwards má silnou historii inovací, které přinášejí efektivnější a udržitelnější produkty a zároveň řeší rostoucí problémy s chemickými látkami v odčerpávaných plynech. Naše nejnovější suchoběžná vývěva 5. generace pro výrobu polovodičů spotřebuje například méně než 50 % energie oproti předchozí generaci, a zároveň nabízí vyšší výkon, prodloužené servisní intervaly a má mnohem menší prostorové nároky při zlepšování využití prostoru podřízené výroby. Stejně tak naše odtahové systémy umožňují bezpečnou správu stále náročnějších chemických látek v plynech a naše celosvětově instalovaná základna zabraňuje každoročnímu uvolňování přibližně 14 milionů tun ekvivalentu emisí CO2.

Inovační síla společnosti Edwards v oblasti vakua a snižování zátěže

Pan Edwards byl mimořádně úspěšný podnikatel, který vytvořil prostředí, jež umožnilo prosperovat inovacím, a právě to od té doby zůstává součástí samotné DNA společnosti Edwards. Mnoho trhů a aplikací, pro které dodáváme, se vyznačují vysokou dynamičností, častými změnami a novými náročnými požadavky na naše produkty. Proto je schopnost vyvíjet inovativní řešení složitých problémů klíčovým faktorem jak pro společnost Edwards tak pro naše zákazníky .Společnost Edwards vyvinula řadu úspěšných inovací a nových produktů a technologií a udržuje si náskok před konkurencí v oblasti kritických aplikací pro vakuum. Prakticky dnes používáme více než 20 různých principů pro tvorbu vakua a odtah plynu disponujeme portfoliem více než 2300 aktivních udělených nebo čekajících patentů.

Rychlý pohled do budoucnosti vakua

Ať už budoucnost přinese cokoliv, vakuum bude i nadále hrát klíčovou roli. Rozsah a počet aplikací vyžadujících vakuum se nadále rozšiřuje a společnost Edwards je připravena nabízet inovativní řešení pro všechny technologické změny, které se nutně dostavují.Když se podíváme na náš každodenní život, snadno si všimneme některých všudypřítomných témat, která živí trvalou poptávku po nových a vylepšených řešeních, například digitální svět a příležitosti plynoucí z inteligentnějších propojených produktů se zvýšeným procesním výkonem. Je nezbytné, abychom se i nadále zaměřovali na řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí prostřednictvím energeticky a materiálově účinnějších produktů a abychom udržitelným a produktivním způsobem podporovali průlomy ve vědě a technice.Jsem přesvědčen, že pan F.D Edwards by byl nesmírně hrdý na to, čeho společnost Edwards dosáhla během dlouhých 100 let své historie, a naše trvalé zaměření a investice do inovací nás staví do skvělé pozice pro příštích 100 let!