Váš prohlížeč není podporován

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Společnost Edwards otevírá laboratoř v inovačním centru Hillsboro

3. ledna 2022

„Téměř vše, co prochází procesní komorou, vychází z našeho vybavení,“ řekl Kurtis Fairley, manažer inovačního centra. „Nevhodné zacházení s těmito materiály nebo umožnění směšování nesprávných materiálů může vést k významným sankcím, prostojům, produktovým ztrátám a zdravotním a bezpečnostním rizikům pro zaměstnance továrny. Tato výzva se nadále zvyšuje s tím, jak se zrychluje tempo vývoje. Vyhodnocení dopadu každého nového procesu nebo chemické látky na navazující zařízení je proto naprosto nezbytné. Nová laboratoř umožňuje zákazníkům prozkoumat tyto problémy a vyvíjet řešení ve spolupráci s našimi odborníky přímo na jejich „vlastním dvorku“: globální odborné znalosti, aplikované na místě.

Nová laboratoř je navržena tak, aby byla praktickou zkušební základnou pro vývoj a testování specifických řešení skutečných problémů zákazníka. Laboratorní pracovníci přinášejí odborné znalosti z různých oborů, včetně strojírenství, chemie, fyziky, polovodičového vybavení a bezpečnosti. Laboratoř obsahuje řadu odsávacích jednotek, suchých vývěv, turbomolekulárních vývěv, kryovývěv a přístrojového vybavení, a je uspořádána do několika funkčních sekcí. Technologická laboratoř umožňuje rychlou výrobu a počáteční testování prototypů. Po validaci a kontrole bezpečnosti provádí chemická laboratoř, vybavená celou řadou chemických plynných a kapalných látek pro zkoušky polovodičů, testování v simulovaném procesním prostředí. Analytická laboratoř poskytuje širokou škálu analytických kapacit, včetně infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací, Ramanovy spektroskopie, hmotnostní spektrometrie a dalších zkušebních postupů.

Součinnost mezi novou laboratoří a širšími zdroji společnosti Edwards v Hillsboro může zefektivnit pohyb inovativních nápadů od prototypu po výrobu. Po ověření nového řešení budou odborníci v inovačním centru spolupracovat s týmy pro vývoj produktů v Hillsboro a celosvětově na formalizaci výroby a vyhodnocení potenciálu pro širší uplatnění.

„Inovační centrum přitahuje některé z našich nejvíce talentovaných a nadšených lidí a poskytuje jim nástroje a zdroje, které potřebují k řešení největších výzev v našem odvětví,“ dodává Scott Balaguer, viceprezident a generální ředitel. „Jsme nadšeni, že máme tuto příležitost pracovat s našimi zákazníky blízko výroby, a těšíme se, že jim pomůžeme vyřešit jejich nejvážnější problémy.“

Společně s touto novou investicí rozšiřuje divize Edwards North America své podnikání v širokém měřítku na podporu zvýšených požadavků trhu a potřeb zákazníků a v současné době se snaží najmout mnoho talentovaných lidí napříč všemi funkcemi. Kliknutím sem zobrazíte nejnovější pracovní příležitosti ve společnosti Edwards – prostředí, kde se daří inovacím.

Kliknutím sem spustíte videoupoutávku na laboratoř inovačního centra