Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Jaké jsou 3 hlavní výhody preventivní údržby?

V hektickém prostředí může být snadné přehlédnout údržbu vývěvy. Nicméně vám to může přinést vážnější problémy a ještě vyšší náklady v dlouhodobém horizontu. Zde můžete zjistit, proč je prevence opravdu lepší než oprava po poruše, pokud jde o vaše vývěvy.

Na koncepci, že prevence je lepší než oprava po poruše, není nic nového. Fráze „prevence je lepší než léčba“ je často připisována nizozemskému filozofovi Desiderovi Erasmovi, který ji měl pronést kolem roku 1500, a tato koncepce je dnes stále platná v mnoha aspektech našeho života. Tato fráze se vztahuje také na stav vašich vývěv.

V případě vývěv by přeskočení prevence a spoléhání se na opravy znamenalo čekat, dokud se vývěva nerozbije, a poté ji opravit. To zdaleka není optimální strategie z mnoha důvodů, přičemž nevyhnutelným důsledkem bude zastavení výroby. Rychlá reakce servisního týmu je klíčem k co nejrychlejšímu obnovení výroby, ale co když by bylo možné zastavení výroby zcela zabránit? Co když by bylo možné problému v první řadě předejít? To je případ, kdy přichází na řadu preventivní údržba. Plán preventivní údržby má mnoho výhod, mezi které patří následující:

  • Můžete se spolehnout na lepší spojitost výroby snížením rizika náhlého selhání díky lepšímu výkonu čerpání v průběhu času
  • Můžete naplánovat a stanovit si rozpočet na nadcházející roky, aby se údržba mohla uskutečnit v časovém rámci, který nejlépe vyhovuje vašim výrobním cyklům a umožní vám přidělit vhodný rozpočet
  • Můžete dosáhnout nižších celkových nákladů na vlastnictví vývěv, protože výměna opotřebovaných dílů je levnější než oprava hlavních součástí, a protože vývěva vydrží déle

Jak mohu vytvořit správný plán preventivní údržby pro vývěvu?

Stejně jako u každého stroje je vývěva vyrobena z různých součástí, z nichž každá má specifickou životnost. Naši odborníci mohou sestavit plán preventivní údržby, který bude vyhovovat specifickým potřebám vašich vývěv. Po prozkoumání doby provozu, modelu vývěvy a příslušné aplikace je navržen plán, který bude také vyhovovat požadavkům vaší výrobní linky. V závislosti na modelu vývěvy může plán zahrnovat výměnu oleje a náhradních dílů, provádění kontrol stavu, čištění a výměnu ložisek, těsnění a lopatek, aby byly splněny všechny vaše požadavky na vývěvu.

Plán preventivní údržby vám zajistí jistotu a umožní vám soustředit se na to, co je nejdůležitější – na vaši výrobu.