Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Jsou mechanické vývěvy vhodné pro proces Ruhrstahl-Heraeus?

Nahrazování parních ejektorů při odplyňování oceli mechanickými vývěvami mělo váhavý start, ale vývěvy se již staly zavedeným řešením při vakuovém odplynování a stále více se prosazují v instalacích pro vakuové oxidační oduhličení.

 I když zpočátku mohly panovat obavy o tom, zda jsou mechanické vývěvy vhodné pro výrobu, osvědčily se jako spolehlivá volba v globálním ocelářském průmyslu, a mnohé z nich dokonce s vysokými výrobními cykly. Výhody jsou jasné: počáteční vyšší investice se rychle vrací díky výrazně nižším celkovým provozním nákladům a kratším prostojům a navíc menší uhlíková stopa vyhovuje požadavkům moderních oceláren na plnění environmentálních cílů a právních předpisů.

Jsou parní ejektory správnou volbou pro proces RH?

U procesu Ruhrstahl-Heraeus (RH) je situace mírně odlišná. Požadovaná čerpací kapacita systému je obvykle velmi velká a výroba probíhá nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, často pro dvojici odplynovacích zařízení. Ocel s úpravou RH obvykle přichází z kyslíkové pece, která produkuje páru jako vedlejší produkt při chlazení plynů z pece. Díky dostupnosti páry a zvýšeným požadavkům na výkon při nízkém procesním tlaku může být parní ejektor vhodný. Trh se suchými mechanickými vývěvami pro proces RH nicméně roste.

Mechanické vývěvy jsou platnou alternativou za parní ejektory a od roku 2009 již prokázaly svou spolehlivost ve výrobě. Hlavními hybnými silami změny jsou nižší celkové provozní náklady a menší uhlíková stopa.

Jaký je úkol vakua při odplyňování oceli?

Schéma rafinační stanice VD (VOD) a Ruhrstahl-Heraeus (RH-OB)

Schéma rafinační stanice VD (VOD) a Ruhrstahl-Heraeus (RH-OB)

Podtlaková zpracování v sekundární metalurgii mají společné to, že se nízký tlak používá k odstranění nečistot, jako je dusík a vodík z roztavené oceli, snížením parciálního tlaku. Tato reakce se odehrává na povrchu lázně, někdy s pomocí kyslíku pro odstranění uhlíku. Požadavek na výkon vývěvy je dán především průtokem procesního plynu, ale také podpůrnými plyny, jako je argon pro míchání, ochranným plynem kamery, foukáním kyslíku, je-li použito, a mírou netěsnosti rafinační stanice. Druhým parametrem je doba čerpání na procesní tlak, aby bylo možné udržet doby cyklů (doby mezi odpichy) krátké a teploty tekuté oceli ve správném rozsahu pro lití, a udržení výrobního toku. Úkoly podtlaku vakuového odplynovacího zařízení nádoby, VD (VOD) a RH (RH-OB) jsou v některých ohledech podobné (obrázek 1). Doba procesu je obvykle 20 minut, provozní tlak je 0,5 Torr (0,67 mbar) a předpokládaná doba odstávky vývěvy by činila 5 až 6 minut s prázdnou nádobou nebo nádrží. Hlavní rozdíly v požadavcích na výkon jsou následující:

  • Při procesním tlaku: S cirkulací horké oceli skrze šnorchly při zpracování RH je velká povrchová plocha roztaveného kovu během procesu vystavena podtlaku. To vede k vyšším požadavkům na rychlost sání při procesním tlaku ve srovnání s metodou VD.
  • Pro odčerpání: Objem, který má být odveden, je u odplynovacího zařízení RH menší na odplynovanou tunu oceli. V procesu VD je v nádrži umístěna pánev s horkou ocelí, která je uzavřena víkem. Samotná pánev je předimenzovaná, protože je vyžadován volný prostor pro reakce, jako je pěnění strusky. Objem nádrže v okolí pánve musí být rovněž odčerpán. V procesu RH je horká ocel zvednuta do válcovité nádoby, což snižuje prázdný objem, který má být odčerpán. Oba typy zpracování používají objem filtru pro předběžné odsátí, což vede ke zkrácení doby čerpání vyrovnáním tlaků.