Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Jak zabránit vzniku olejové mlhy s filtrem olejové mlhy?

Co je olejová mlha v rotačních lamelových olejem těsněných vývěvách?

Rotační lamelové olejové vývěvy vypouštějí olejovou mlhu z výfukových otvorů, pokud jsou provozovány bez ohledu na pokyny výrobce. Tato „mlha“, někdy označovaná chybně jako „kouř“, je ve skutečnosti jemný aerosol vývěvového oleje, který se vytváří, když je olej stlačován v malých mezerách uvnitř mechanismu vývěvy, a jako důsledek zvýšené provozní teploty. Tato uhlovodíková olejová mlha může představovat nebezpečí vznícení.

Jak se do výfuku vývěvy dostane olejová mlha?

Pokud má rotační lamelová olejová vývěva vysoký průtok plynu, například při hrubém odčerpávání velké komory z atmosférického tlaku, bude na výfuku vývěvy vidět olejová mlha. Mezi příklady jiných situací, při kterých dochází k tvorbě olejové mlhy ve výfuku, patří čerpání vysokého průtoku plynu zavedeného do vakuového systému nebo spuštění připouštění plynu. 

Jak to ovlivní vývěvu?

Po delší době může tato olejová mlha způsobit, že vývěva ztratí značné množství olejové náplně, případně může olej z vývěvy úplně odčerpat. V laboratoři to může způsobit, že olej bude nasáván do odsávacího potrubí nebo do okolního prostředí.

RV Pumps

Řada RV rotačních lamelových olejových vývěv společnosti Edwards

I u vývěvy, která pracuje při maximálním tlaku, se ve výfuku obvykle vyskytuje malé množství olejové mlhy. Většina moderních rotačních lamelových olejových vývěv používá vnitřní „odvzdušňování“, které nemá vliv na vakuový výkon, ale zabraňuje hydraulickému „klepání“ při velmi nízkých tlacích. Toto odvzdušňování způsobuje, že do výfuku proudí malé množství olejové mlhy, a to i u vývěvy, která zjevně nečerpá žádný plyn.

Edwards Exhaust Mist Filter

Filtr výfukové olejové mlhy společnosti Edwards

 1. Výstup
 2. Těsnění pachového prvku
 3. Sestava přetlakového ventilu
 4. Vypouštěcí zátka
 5. O-kroužek filtrační vložky olejové mlhy
 6. Přívod
 7. Dolní část tělesa (bílá)
 8. Filtrační vložka olejové mlhy 
 9. Těsnění tvaru D
 10. Horní část tělesa (šedá)
 11. Pachový prvek
 12. Upevňovací šrouby polovičních částí tělesa
 13. Maximální hladina oleje
 14. Panel průhledítka olejoznaku