Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Společnost Edwards dodá STFC a CCFE více než 500 suchoběžných spirálových vývěv

2. února 2016

Zařízení STFC ve Spojeném království a v Evropě poskytují řadu výzkumných technologií využívajících neutrony, miony, lasery a rentgenové paprsky. Používají je vědci v široké škále vědních oborů od fyzikálních věd až po medicínu, životní prostředí, energetiku a další.

Neil Lavender Jones, viceprezident společnosti Edwards pro oblast High Vacuum, udělil ocenění za tento úspěšný počin a absolvoval prohlídku zařízení poblíž Oxfordu. „Těší nás, že můžeme podpořit jedno z nejpokročilejších vědeckých zařízení na světě a jsme opravdu poctěni, že můžeme svým nepatrným dílem přispět k tomu, aby se Británie udržela na špici vědeckého výzkumu,“ poznamenal pan Jones. „Těšíme se na další rozvoj našeho úspěšného partnerství v budoucnu.“

Suchoběžná spirálová vývěva nXDS od společnosti Edwards nabízí jedinečné, bezmazné a robustní řešení pro vakuum. Její pokročilé spirálové provedení a tichý provoz (<52 dB(A)) nabízejí nejlepší výkon ve své třídě. Jedinečná konstrukce s těsněním hrotu zdvojnásobuje životnost těsnění hrotu ve srovnání s předchozími spirálovými vývěvami XDS společnosti Edwards. Snadno se provádí servis v terénu s minimálním speciálním nářadím, díky tomu jsou intervaly údržby nejvýhodnější ve své třídě, odstávky jsou kratší a náklady na vlastnictví nižší.

Více informací o CCFE a STFC můžete nalézt na internetových stránkách:
www.ccfe.ac.uk
www.stfc.ac.uk

Promluvte si s námi. Vyhledejte svého místního odborníka ještě dnes.