Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Společnost Edwards uvádí na trh variantu své řady nXDS vysoce výkonných suchoběžných vývěv pro rekuperaci a recirkulaci vzácných plynů

20. ledna 2014

Suchoběžné spirálové vývěvy nXDS jsou bezmazné v celém čerpaném vedení plynu. Speciální varianta nXDS-R je optimalizována pro situace, kdy aplikace vyžaduje čerpání nebo recirkulaci vzácných nebo kritických plynů bez rizika náhodného zavzdušnění atmosférickým vzduchem. Například vzhledem k tomu, že se helium stává vzácným a stále dražším zdrojem, je zde větší požadavek na obnovu a opětovné použití tohoto vzácného plynu. Odstraněním funkce připouštění plynu, která je významná v aplikacích, kde je důležité odstraňování kondenzovatelných par, vzniká vývěva hermeticky utěsněná od vstupu po výstup, bez pohyblivých těsnění a bez možnosti náhodného zavzdušnění atmosférickým vzduchem.

David Steele, manažer tržního sektoru ve společnosti Edwards, uvedl: „Tato verze vývěv nXDS-R eliminuje potřebu montáže připouštění plynu, a proto je ideální pro aplikace, kde je důležité, aby nedocházelo k náhodné kontaminaci plynu, s nímž vývěva pracuje, například aplikace, které vyžadují čerpání nebo recirkulaci helia, fluoridu sírového, xenonu a dalších vzácných nebo drahých plynů.“

Pokročilá technologie zaručuje zákazníkovi integritu vakua. Vývěva neobsahuje mazivo a je hermeticky utěsněná, takže poskytuje zcela čisté a suché vakuum. Ložiska jsou izolována měchy, takže všechna ložiska vývěvy jsou zcela mimo vakuum a cestu čerpaného plynu.

Vývěva poskytuje nízké náklady na vlastnictví díky svému dlouhému servisnímu intervalu (až 5 let pro první servis, v závislosti na aplikaci) a její servis probíhá rychle a snadno bez složitých nebo nákladných speciálních nástrojů.

Vývěva je také vybavená inteligentními a snadno ovladatelnými funkcemi s jednoduchou obsluhou. Režim úplné sériové komunikace poskytuje zpětnou vazbu o stavu vývěvy, což vědcům umožňuje optimalizovat jejich proces a hladce plánovat běžnou údržbu. Usnadňuje to také režimy preventivní údržby, protože vývěva nXDS signalizuje prostřednictvím kontrolky na ovládacím panelu, kdy je třeba provést servis.

Vývěva nXDS-R se neuvěřitelně snadno instaluje a spouští. Jedná se o jednoduchou vývěvu typu „fit and forget“, která poskytuje vynikající výkon po mnoho let. Má nízký akustický hluk pouze 52 dB(A) a v laboratoři je extrémně tichá – až 20krát tišší než srovnatelné vývěvy.

Kontaktujte nás. Vyhledejte svého místního odborníka ještě dnes.