EDP 化学干式真空泵

用于工业制程的快速抽送和高容量抽送

反向爪式技术,实现最高性能标准

专为安全性和可靠性而设计

EDP 专为严苛的化学操作而设计,经过独立权威机构动态爆炸测试和认证。可进行更多检查,包括最高可达 10-3 mbar l/s 的泄漏检查和 22 - 75 barg 的型式压力测试 —— 即使在最恶劣的环境中,该泵也值得信赖。

适用于化学应用行业的理想真空产品

EDP 真空泵采用温度控制,可优化运行条件——热运行用于腐蚀性应用,冷运行用于其他气体。Edwards 用于短距离气体通道的专利设计,可消除真空泵内微粒的聚集和腐蚀,为您提供年复一年的可靠性能。

专为经久耐用的高性能和稳定性而设计

EDP 设计至少运行 25 年,无人值守状态下可运行一年,脱机可运行三年,可显著降低您的总体使用成本。

屡获殊荣的独特结构

当您指定使用 EDP 泵时,您将受益于 Edwards 屡获殊荣的无油、非接触式的反向爪式机构。定子和转子由非脆性延性铁材料制成,可确保较长的使用寿命。

  • EDP 提供密封磁力传动选配件,可增强安全性
  • 工作真空时功率低
  • 冷却水流量可调节
  • 密封清洗流量最小
  • 无需冷却气体注入
  • 转动部件的更换成本低

  单位 EDP80 EDP160 EDP250 EDP400
    50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
最大抽速 m³h4 83 102 163 202 260 320 377 427
ft³min4 49 60 96 119 153 188 222 251
10 mbar (7.5 Torr) 时的容量 m³h4 75 102 153 198 255 315 377 422
ft³min4 44 60 90 117 150 185 222 248
极限真空 mbar 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.4 0.2
Torr 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 0.2
最大背压——标准(理想环境下*) mbarA 1150 (1300*) 1150 (1300*) 1150 (1300*) 1150
psig 2.2 (4.4*) 2.2 (4.4*) 2.2 (4.4*) 2.2
10 mbar (7.5 Torr) 时的功耗 kW 3.3 4.0 4.9 4.9 6.0 6.0 7.0 7.0
hp 4.4 5.4 6.6 6.6 8.0 8.0 9.4 9.4
标准电机(380 - 400,3 相,50 Hz) kW 5.5 5.5 7.5 11.0 11.0 15.0 18.5 25.0
标准电机(380 - 400,3 相,60 Hz) hp 7.5 7.5 10.0 15.0 15.0 20.0 25.0 30.0
冷却水流速(可调节)  l min4 1 - 8 1 - 10 1 - 8 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
gal min4 0.3 - 2.1 0.3 - 2.6 0.3 - 2.1 0.3 - 2.6 0.3 - 2.6 0.3 - 2.7 0.3 - 2.6 0.3 - 2.7
冷却水供应压力 barg 2 - 10
psig 29 - 145
密封清洗流量(最大)可调节为 0.3 - 0.5 barg (5-7 psig) l min4 20
ft³ min4 0.7
密封清洗供应压力(最小值-最大值)  barg 2 - 10
psig 29 - 145
噪声(带排气消音器时的最大值) dB(A) 73 73 77 78 79 79 82 82
重量(带有框架和标准电机) kg 648 650 747 756 848 860 918 960
lbs 1429 1433 1647 1667 1870 1909 2024 2116
制程连接,进口 ANSI/DIN 2"/DN50 3"/DN80 3"/DN80 3"/DN80
制程连接,出口 ANSI/DIN 1.5"/DN40 1.5"/DN40 2"/DN50 2"/DN50
机械装置 3 级换向爪
联系我们。即刻查找您附近的专家。