Reaktor GRC (Gas Reactor Column)

Přední světový systém pro bezpečné snižování emisí plynu „na místě použití“

Reaktor GRC (Gas Reactor Column) společnosti Edwards

GRC je jedinečný reaktor s horkým ložem, který chemicky ničí toxické plyny. Zachází s nejširším rozsahem a směsí plynů v jediném systému, aniž by vytvářel nové jednorázové problémy s odpadem. Vlastní směs anorganických granulí je uchovávaná ve svařované kazetě z nerezové oceli. Zde je udržována zvýšená teplota díky trubkovému elektrickému topnému tělesu. Nebezpečné výfukové plyny procházející do kazety chemicky reagují na dokončení a jsou přeměněny na inertní stabilní anorganické soli.

  • SUCHÝ systém, lze připojit přímo k výfuku vakuové vývěvy
  • Bez rizika zpětného návratu vlhkosti
  • Žádné problémy s odstraněním toxických plynů
  • Kompletní chemická přeměna plynů na inertní stabilní soli
  • Žádný toxický pevný ani kapalný odpad k likvidaci
  • Použité kazety jsou certifikované jako bezpečný odpad
  • Použité kazety lze také recyklovat, čímž se eliminuje vznik odpadu
  • Výměna kazety je snadná a bezpečná
  • Žádné palivo ani oheň, tudíž nulový vznik toxických vedlejších produktů s tím spojených
  • Minimální servisní přípojky požadované při práci na vstupním potrubí lze udržovat na 120 °C, aby se snížila depozice pevných látek.