Your browser is not supported

You are using a browser we do not support any longer. To continue visiting our website, please choose one of the following supported browsers.

Reaktor GRC (Gas Reactor Column)

Přední světový systém pro bezpečné snižování emisí plynu „na místě použití“

Reaktor GRC (Gas Reactor Column) společnosti Edwards

GRC je jedinečný reaktor s horkým ložem, který chemicky ničí toxické plyny. Zachází s nejširším rozsahem a směsí plynů v jediném systému, aniž by vytvářel nové jednorázové problémy s odpadem. Vlastní směs anorganických granulí je uchovávaná ve svařované kazetě z nerezové oceli. Zde je udržována zvýšená teplota díky trubkovému elektrickému topnému tělesu. Nebezpečné výfukové plyny procházející do kazety chemicky reagují na dokončení a jsou přeměněny na inertní stabilní anorganické soli.

  • SUCHÝ systém, lze připojit přímo k výfuku vakuové vývěvy
  • Bez rizika zpětného návratu vlhkosti
  • Žádné problémy s odstraněním toxických plynů
  • Kompletní chemická přeměna plynů na inertní stabilní soli
  • Žádný toxický pevný ani kapalný odpad k likvidaci
  • Použité kazety jsou certifikované jako bezpečný odpad
  • Použité kazety lze také recyklovat, čímž se eliminuje vznik odpadu
  • Výměna kazety je snadná a bezpečná
  • Žádné palivo ani oheň, tudíž nulový vznik toxických vedlejších produktů s tím spojených
  • Minimální servisní přípojky požadované při práci na vstupním potrubí lze udržovat na 120 °C, aby se snížila depozice pevných látek.