Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Společnost Edwards Group Limited obdržela od regulačních a antimonopolních úřadů souhlas s fúzí se společností Atlas Copco a oznamuje datum dokončení

9. ledna 2014

Očekává se, že k uzavření transakce dojde na konci obchodního dne 9. ledna 2014, a proto se předpokládá, že společnost Edwards ADS ukončí obchodování na burze cenných papírů NASDAQ před otevřením trhu dne 10. ledna 2014.Po ukončení bude akcionářům splatná pevná platba v hotovosti ve výši 9,25 USD za akcii. Podle podmínek dohody o fúzi, která byla předložena Komisi pro cenné papíry a burzu dne 28. srpna 2013, je po uzavření potenciálně splatná dodatečná platba ve výši až 1,25 USD na akcii vypočítaná podle mechanismu stanoveného v dohodě o fúzi. Je to dáno tím, že společnost Edwards dosáhla příjmů za rok 2013 vyšších než 587,5 milionů liber a bylo provedeno omezení na 650 milionů liber, zároveň byly překročeny některé upravené cíle EBITDA, které byly stanoveny v rozmezí od 113,9 milionů liber do 145 milionů liber. Dodatečná platba bude vyplacena po dokončení finančních výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2013, které se očekávají do konce prvního čtvrtletí roku 2014.Výhledová prohlášeníTento dokument může obsahovat výhledová prohlášení, například týkající se obchodní strategie společnosti, finanční situace, výsledků operací a tržních dat, jakož i další prohlášení, která nejsou historickými fakty. Výhledová prohlášení jsou svou povahou vystavena mnoha faktorům, rizikům a nejistotám, které by mohly způsobit, že skutečné výstupy a výsledky budou reálně odlišné od očekávaných výsledků. Čtenářům se doporučuje, aby se na tato prohlášení do budoucna nespoléhali v nepřiměřené míře. S výjimkou trvalé povinnosti zveřejňovat důležité informace, jak vyžadují federální zákony USA o cenných papírech, nemá společnost v úmyslu, ani nemá povinnost veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení poté, co společnost tento dokument distribuuje, tak aby odrážel jakékoli budoucí události nebo okolnosti a jiné. Informace o možných rizicích a nejistotách naleznete v přehledu rizikových faktorů uvedených v dokumentaci společnosti pro SEC. Kopie dokumentace pro SEC společnosti jsou k dispozici na internetové stránce SEC www.sec.gov.

Kontaktujte nás. Vyhledejte svého místního odborníka ještě dnes.