Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Možnosti servisu

Prodloužená životnost díky opravě vývěvy

Opravy a renovování vývěv pro polovodičový průmysl

Na míru šité servisní produkty pro suché vývěvy na výrobu polovodičů

Doba provozuschopnosti je mimořádně důležitá a pro dosažení tohoto cíle je klíčová spolehlivost vývěvy. Abyste zajistili spolehlivost vývěvy po celou dobu jeho provozní životnosti, je třeba dodržovat spolehlivý režim údržby, který kdykoli zajistí potřebný výkon.

Tam, kde je někdy nutné provést úplnou přestavbu, stačí v jiných případech k zajištění spolehlivosti jednoduché čisticí řešení, přičemž celkové náklady na vlastnictví budou minimální.

Možnosti servisních řešení

Řešení 1 Nejlepší servisní řešení na trhu: eliminace rizik v případě, že je klíčová kontinuita procesu.

Řešení 2 Naše srovnávací servisní řešení: Jistota OEM, která sníží vaše celkové náklady na vlastnictví.

Řešení 3 Servisní řešení citlivé k životnímu prostředí: nákladově efektivní a udržitelné řešení na základě servisní smlouvy.

Řešení 4 Naše základní servisní řešení, k dispozici pouze u produktových řad STP a EPX.