Your browser is not supported

Používáte prohlížeč, který již není podporován. Chcete-li nadále navštěvovat naše webové stránky, vyberte si jeden z následujících podporovaných prohlížečů.

Blog: Prostředí, kde se daří inovacím

Těšíme se na dalších 100 let...

Autor: Isobel Gibson, stážistka, specialistka na ochranu životního prostředí

Můžete nám říci o svém aktuálním úkolu a umístění?

Dosud bylo mým hlavním zaměřením pracovat na přechodu na 100% obnovitelnou elektrickou energii v obchodní oblasti Vacuum Technique. Zatím jsme toho dosáhli kromě jednoho ve všech našich závodech v USA a EU. Pro společnost Edwards to zahrnuje lokality Brno, Lutin, Clevedon, Eastbourne, Burgess Hill a Niagara. Můj další úkol bude v Kolíně nad Rýnem v jednom z našich největších závodů. Zde se budu snažit zlepšit vliv budovy na životní prostředí se zaměřením na odpad, vodu a energii.

Co vás přitáhlo k práci ve společnosti Edwards?

Práce pro společnost Edwards mě oslovila, protože představuje mnoho příležitostí k rozvoji. Společnost Atlas Copco je součástí skupiny, která nabízí širokou škálu možných služebních pobytů a projektů v celé obchodní oblasti Vacuum Technique po celém světě. Pro mě jako specialistku na životní prostředí byl také rozhodující aktivní postoj celé firmy a této skupiny k otázce udržitelné produktivity a snižování dopadu na životní prostředí.

Kde myslíte, že budete za 10 let?

Doufám, že budu pokračovat ve své současné práci v oboru životního prostředí, případně začnu do své role začleňovat další aspekty udržitelnosti. Pokud budu mít příležitost, ráda bych zůstala ve společnosti Atlas Copco, protože se mi tu líbí. Kromě toho mě těší možnost trvalého osobního růstu a pokroku, stejně jako postoj vedení společnosti k otázkám udržitelnosti.

Co podle vás představuje největší výzvy, kterým svět bude do budoucna čelit?

Ekologické výzvy, kterým dnes čelíme a kterým budeme čelit i v budoucnu, jsou v tuto chvíli velmi aktuální. Každý ví o hrozbách, které představuje pokračující globální oteplování a změna klimatu, ale lidé reagují pomalu. Proto si myslím, že největší výzvou bude přesvědčit lidi, že musíme změnit své chování, abychom změnili to, jak náš svět bude v budoucnu vypadat. Je důležité mít na paměti, že změna klimatu neznamená pouze změny počasí, ale také vše, co ji doprovází, jako je ztráta půdy a infrastruktury, ničení úrody, hynutí druhů a chudoba.

Jaké technologie by podle vás mohly být použity/vynalezeny pro řešení některých těchto problémů?

Technologie pro identifikaci a snižování znečištění by mohly pomoci snížit některé naše dopady na životní prostředí. Snížením množství emisí, které vypouštíme, jako například CO2, můžeme ovlivnit míru, do jaké to ovlivňuje globální teplotu. Například neustálý vývoj v oblasti elektromobilů, obnovitelné energie a výrobní a spotřebitelské mechanismy nabízejí vhled a přispívají k nalézání řešení.